รัสเซียนเซอร์คัส russian circus

รัสเซียนเซอร์คัส russian circus
นับตั้งแต่ รัชสมัยของพระเจ้าแคเธอรีนมหาราช คณะละครสัตว์เป็นที่นิยม ในรัสเซีย 
ย้อนไปเมื่อ 1917 หรือ ตรงกับ พ.ศ. 2460  หรือนับได้ อายุ 101 ปี นับจากเริ่มทำการแสดง 
แม้จุดเริ่มต้นของการแสดง จะไม่ใช่ ชาวรัสเซีย แต่เป็น ชาวอังกฤษ นาม ชาร์ลส์ฮิวจ์ส  เป็นคนริเริ่มทำการแสดงละครสัตว์ในรัสเซียก็ตาม 
ในช่วงที่ความนิยมสูงๆ รัสเซียนเซอร์คัส russian circus มีโรงเล่นมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ แม้จะผ่าน ช่วงการเปลี่ยนแปลง ผ่านเหตุการณืสงครามหลายครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป 
รัสเซียนเซอร์คัส russian circus  ก็จะกลับมามีชีวิต ชีวา อีกครั้งเสมอ . 

 

 

Comments

comments