luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน

เนปิดอว์

jp Continue reading “ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน”

luangprabang-bangkokairways12900

St. Petersburg 5 Days

Delight St. Petersburg 5 Day
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พระราชวังแคทเธอรีน

Continue reading “St. Petersburg 5 Days”

luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียม  บินแอร์เอเซีย ไทยแอร์เอเซียนครวัด

เสียมเรียบ นครวัด ปราสาทนครวัด นครธม โตนเลสาบ นอน โรงแรม 4 ดาว 

นครวัด นครวัด นครธม นางอับสร นครวัด

Continue reading “ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ”

luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์ทะเลกระบี่ ตรัง

ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง เที่ยวเกาะ ดำน้ำ ดูปะการัง ปลาทะเล
หมู่เกาะปอดะ เกาะทัพ เกาะหม้อ เกาะไก่ ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำเล สุราษฎร์ธานี

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นจาก กทม.
01 Continue reading “ทัวร์ทะเลกระบี่ ตรัง”

luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์

มาเล%20(12)

มาเลเซีย ดินแดนแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมละเชื้อชาติ ประเทศที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทย นำท่านเยือนเมืองหลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุด ความงามของเก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสความงามของเมืองใหม่พุตราจายา ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ Continue reading “ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์”

luangprabang-bangkokairways12900

สารคดีพม่า เมืองพม่า

สารคดีพม่า เมืองพม่า

เจาะเมืองพม่ วิถีชีวิต การดำเนินชีวิต มุมมอง พม่า การเดินทางของวันเวลา พุกาม ย่างกุ้ง
การเดินทาง ไม่มีที่สิ้นสุด มันเปนจุดเริ่ม จุดที่ทำให้เราเรียนรู้ พม่า