luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์

มาเล%20(12)

มาเลเซีย ดินแดนแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมละเชื้อชาติ ประเทศที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทย นำท่านเยือนเมืองหลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุด ความงามของเก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสความงามของเมืองใหม่พุตราจายา ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ Continue reading “ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์”