luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์เชค ทัวร์โปแลนด์ 7 วัน

ทัวร์ประเทศเชค ประเทศโปแลนด์ 7 วัน  เยือน กรุงปราก  วรอตสวัฟ  ค่ายกักกันเอาชวิทซ์  คราเคา  เชสโตโชวา  วอร์ซอ
ปราสาทปราก (Prague Castle) ประเทศโปแลนด์ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ มหาวิหารวาเวล ปราสาทวาเวล เมืองวอร์ซอ

../../Connect/Poland/วรอตสวัฟ%20Wroclaw/DJI_0105.JPG Continue reading “ทัวร์เชค ทัวร์โปแลนด์ 7 วัน”

luangprabang-bangkokairways12900

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก  เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์ พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

Continue reading “เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน”