luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน

เนปิดอว์

jp Continue reading “ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน”

luangprabang-bangkokairways12900

สารคดีพม่า เมืองพม่า

สารคดีพม่า เมืองพม่า

เจาะเมืองพม่ วิถีชีวิต การดำเนินชีวิต มุมมอง พม่า การเดินทางของวันเวลา พุกาม ย่างกุ้ง
การเดินทาง ไม่มีที่สิ้นสุด มันเปนจุดเริ่ม จุดที่ทำให้เราเรียนรู้ พม่า 

luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน โรงแรม 4 ดาว

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เวมอดอร์ เทพทันใจ ราคาเริ่มต้น 7900 บาท

gallery_2016091528302847 Continue reading “ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน”