luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 Days

ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  Italy Milan Switzerland 7 Days

เที่ยวเมือง มิลาน  เวนิส  ทาส์ช  เซอร์แมท  แมทเทอร์ฮอร์น  กลาเซียร์ 3000 โลซานน์  เวเว่ย์  มองเทรอซ์  เบิร์น  ลูเซิร์น
พิเศษ!! สัมผัส 2 ยอดเขา Matterhorn & Glacier 3000 (ขึ้นกระเช้า) 
นั่งรถไฟ ทาส์ซ – เซอร์แมท – ทาส์ซ

Continue reading “ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 Days”