luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียม  บินแอร์เอเซีย ไทยแอร์เอเซียนครวัด

เสียมเรียบ นครวัด ปราสาทนครวัด นครธม โตนเลสาบ นอน โรงแรม 4 ดาว 

นครวัด นครวัด นครธม นางอับสร นครวัด

Continue reading “ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ”

luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์พนมเปญ นครวัด เสียมเรียบ

เสียมเรียบๆๆๆ1

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม Continue reading “ทัวร์พนมเปญ นครวัด เสียมเรียบ”

luangprabang-bangkokairways12900

ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

 

ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

เมืองหลวงพระบาง พระธาตุภูษี  ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวัง นมัสการพระบาง วังเชียงทอง ลำน้ำโขง แม่น้ำคาน น้ำตกตาดกวางซี บ้านช่างไห ถ่ำติ่ง  บ้านผานม
Continue reading “ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์”